Jawatankuasa eRIBI

MMK Hal Ehwal Bukan Islam

Pada tahun 2018, Kerajaan Negeri Pulau Pinang telah mewujudkan Jawatankuasa Majlis Mesyuarat Kerajaan (MMK) Agama Selain Islam yang kemudiannya dijenamakan semula kepada Jawatankuasa MMK Hal Ehwal Bukan Islam. Penjenamaan semula ini adalah selaras dengan keperluan semasa untuk pemulihan ekonomi pasca COVID-19 dan Penang2030. Jawatankuasa MMK Hal Ehwal Bukan Islam kini dipengerusikan oleh YB. Chong Eng. Antara peranan dan tanggungjawab di bawah MMK Hal Ehwal Bukan Islam merangkumi:

  1. Memantau perkembangan pengurusan hal ehwal agama selain Islam di Pulau Pinang;
  2. Merancang, menggubal dan melaksanakan dasar Kerajaan Negeri berkaitan Hal Ehwal Agama Selain Islam peringkat Negeri Pulau Pinang;
  3. Mengadakan sesi dialog dan menggalakkan penglibatan NGO untuk membantu menyelesaikan isu-isu berkaitan Hal Ehwal Bukan Islam di Pulau Pinang;
  4. Merancang dan melaksanakan perayaan-perayaan Agama Selain Islam; dan
  5. Menggalakkan keharmonian agama dalam masyarakat Pulau Pinang.

Penang Harmony Corporation (HARMONICO)

Penang Harmony Corporation (HARMONICO) telah ditubuhkan pada Mac 2021, sebagai agensi pelaksana bagi mengurus tadbir hal-hal berkaitan hal ehwal bukan Islam dan sebagai penggerak utama kepada strategi-strategi atau dasar-dasar yang telah digubal di bawah Jawatankuasa MMK Hal Ehwal Bukan Islam Kerajaan Negeri Pulau Pinang. Visi HARMONICO adalah untuk memupuk nilai-nilai sejagat dan pemahaman rohani di kalangan agama yang berbeza sebagai asas kepada masyarakat yang inklusif dan harmoni. Sistem eRIBI akan diuruskan oleh HARMONICO dan semua maklumat dan data di bawah sistem ini adalah hakmilik Kerajaan Negeri Pulau Pinang. Maklumat lanjut mengenai HARMONICO